ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το καλύτερο portal on-line delivery

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.e-mam.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης/επισκέπτης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι Χρήστες /Επισκεπτες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών/επισκεπτων να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο. Ωστόσο οι Χρήστες/Επισκεπτες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η Εταιρεία επιδιώκει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον.

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Στην παρουσα ιστοσελιδα, οι ορισμοι αυτης που χρησιμοποιουνται είναι οι κατωθι:

Χρηστης/ επισκεπτης- χρηστης και περιηγητης της ιστοσελιδας.

Ιστοσελιδα-η ψηφιακη πλατφορμα και το εργο της e-mam.g rπου λειτουργει στην ηλεκτρονικη διευθυνση www.e-mam.gr.

Εγγεγραμενο μελος- χρηστης και περιηγητης της ιστοσελιδας. Που εχει εγγραφει ανευ συνδρομης

Ενεργος συνδρομητης- χρηστης και περιηγητης της ιστοσελιδας με συνδρομη.

Συνδρομη-το ποσο που συμφωνειτε αναμεσα σε εταιρεια και συνδρομητη για τις παρχομενες συνδρομητικες της υπηρεσιες.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας ‘ ΚΑΡΑΚΛΑΣ Δ  με Διακριτικο τιτλο …e-mam.gr……………………………. είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα ή λογισμικό, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 «προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες/επισκεπτες άνευ ανταλλάγματος μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Οι Χρήστες/επισκεπτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

Οι Χρήστες που προβαίνουν σε ανάρτηση υλικού περιεχομένου (εφεξής το «Υλικό»), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, παραχωρούν στην Εταιρεία – της τελευταίας εχούσης το αποκλειστικό δικαίωμα υπό-παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης – ανεπιφύλακτα αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του συνόλου των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών αυτής δικαιωμάτων και συναφών δικαιωμάτων που τυχόν συντρέχουν στο πρόσωπο του Χρήστη στο πλαίσιο ή εξ αφορμής της ανάρτησης Υλικού, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου και μέσου μετάδοσής τους ή εν γένει χρήσης τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι εν λόγω Χρήστες (και κατά περίπτωση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.

Περαιτέρω, οι Χρήστες που προβαίνουν σε ανάρτηση Υλικού δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και εκμετάλλευση του Υλικού από την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι τυχόν ιδέες και απόψεις που εκφράζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδέες και απόψεις των Χρηστών που τις εκφράζουν και οι οποίοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας και έναντι παντός τρίτου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι το Υλικό ή/ και το Περιεχόμενο και τα σχετικά με αυτά δικαιώματα, καθώς και η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από αυτούς α) δεν προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων (ενδεικτικά αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δεν θα συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, β) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο, Χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει τη πρόσβαση του Χρήστη αυτού στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το Υλικό ή Περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει στην Ιστοσελίδα ή για κάθε πληροφορία, δεδομένο και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Χρήστης.

Ειδικά για τους Χρήστες από τους οποίους θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα, αυτοί δηλώνουν και εγγυώνται ρητώς ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθή και ακριβή.

Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή. Γενικοτερα η εταιρεια συμφωνα με το κοινοτικο και εθνικο δικαιο και συμφωνα με τους ορους χρησης του παροντος, παραχωρει σε κάθε χρηστη ένα μη αποκλειστικομ περιοεισμενο, αμεταβιβαστο και προσωπικο δικαιωμα χρησης και παρουσιασης της ιστοσελιδας και του περιεχομενου της. Ο επισκεπτης χρηστης οφειλει να παρακολοθιει το περιεχομενο της συγκεκριμενης ιστοσελιδας κάθε φορα για ενδεχομενες αλλαγες/μεταβολες και εάν δεν συμφωνει, να μην κανει χρηση αυτων.

5. Όροι εγγραφής και παροχής των υπηρεσιών
Ο χρήστης/συνδρομητής που επιθυμεί να εγγραφεί στις παρεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας, www.e-mam.gr ,θα πρέπει :
1.να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα, www.e-mam.gr, στις σχετικές φόρμες εγγραφής για πρόσβαση στις περιεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες της,
2.να συμφωνήσει και να αποδεχθεί ότι, η επιλογή του πακέτου των συνδρομητικών υπηρεσιών γίνεται μετά από την παρουσίαση των δυνατοτήτων του και την πλήρη επεξήγηση του για τα οφέλη που  προσφέρει στονπελάτη.
3. Ο Πελάτης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι, μετά την εγγραφή του στο e-mam.gr…….., την επιλογή του πακέτου συνδρομητικών υπηρεσιών που έχει αποφασίσει μπορεί να ολοκληρώσει την πληρωμή της συνδρομητικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.
4. ο χρήστης, αποδέχεται, επίσης, την έκδοση του Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και διατηρεί την υποχρέωση της συμπλήρωσης των στοιχείων της Εταιρείας του που θα εκδοθεί το σχετικό Παραστατικό. Αποδέχεται, επίσης, να ενημερώνει επιμελώς και άμεσα την ιστοσελίδα, www.e-mam.gr, για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

5 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για το απόρρητο του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης, του αριθμού λογαριασμού και των όποιων στοιχείων του που τυχόν υπάρχουν, καθώς και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται αναφορικά με το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Η συναλλαγη γινετε με την παραδοση του προιοντος και την πληρωμη αυτου με μετρητα στον υπαλληλο του καταστηματος ή με πιστωτικη/χρεωστικη καρτα ή paypal.(συντομα διαθέσιμη)

6 ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (websites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπέρ-συνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7. GDPR

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την ομαλή πλοήγηση και επικοινωνία με τον χρήστη. Και είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την νομοθεσία και το GDPR.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα υπό την προϋπόθεση: (α) ότι οι Χρήστες θα έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς Όρους Συμμετοχής, και (β) ότι οι Χρήστες είναι άνω των 18 ετών.

Συγκεκριμένα αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα των Χρηστών που κάνουν χρήση της σχετικής Φόρμας Επικοινωνίας ή/και της Φόρμας Συμμετοχής ή/και τη Φόρμας Ψηφοφορίας ή/και προβαίνουν σε ανάρτηση Υλικού: α) ονοματεπώνυμο, β) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), γ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου, δ) πόλη διαμονής, ε) έτος γέννησης.

Οι Χρήστες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Νewsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Χρήστες ή άλλως, εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ρητώς στην Εταιρεία ότι δεν επιθυμούν την αποστολή ανάλογων μηνυμάτων προωθητικής επικοινωνίας. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους συνεργάτες αυτής που ενεργούν για λογαριασμό της τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Χρηστών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων της Εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού· η δε Εταιρεία δεν θα προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο Χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας Google Analytics.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής

9. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Το e-mam.gr

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη-χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.

Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες-επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα-υπηρεσίες-πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.Η εταιρία δεν υποβάλλει σε ελεγχο τα καταστηματα που είναι καταχωρημένα στην ιστοσελιδα τα οποια εχουν την αποκλειστικη ευθυνη για ότι αφορα την εστιαση Η χρήση της ιστοσελιδας δεν επιτρεπεται σε ανηλικους και την ευθυνη φερει ο ασκων τη γονικη μεριμνα.

10 COOKIES

Όπως κάθε ιστότοπος στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου η εταιρία να έχει,   παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες (π.χ. διεκπεραίωση παραγγελιών) κάθε φορά που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά  μικρά αρχεία που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις, που έχει πραγματοποιήσει κατά την επίσκεψη του στο ηλεκτρονικό κατάστημα και οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στις επόμενες επισκέψεις του.

Τα cookies δεν προξενούν  κινδύνους  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επισκέπτη ή πελάτη που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αν το επιθυμεί κανείς να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο, να επιλέξει να απορρίψει την εγκατάσταση νέων cookies στον υπολογιστή του ή και να ερωτάτε εάν επιθυμεί  ένα cookie να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

11 Τρόπος παραγγελίας

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος e-mam.gr  εκτελεί την παραγγελία του, προσθέτοντας στο καλάθι τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει. Επιλέγοντας το καλάθι έχει μια συγκεντρωτική εικόνα των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσει καθώς και του κόστους αυτών. Έπειτα επιλέγει “Αγορά” και οδηγείται σε νέα καρτέλα για την ολοκλήρωση της αγοράς στην οποία συμπληρώνει τα στοιχεία χρήστη για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής, όνομα, επώνυμο, email) και στην συνέχεια επιλέγει τον τρόπο πληρωμής “Κατάθεση σε τράπεζα” ή “ONLINE ΠΛΗΡΩΜΗ”. Η  εταιρια e-mam.gr αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ηλεκτρονική παραγγελία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Η ηλεκτρονική παραγγελία περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, τον κωδικό παραγγελίας και ένα προσωπικό κωδικό πελάτη ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για να δει ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες της παραγγελίας του καθώς και την εξέλιξη της. Με την ηλεκτρονική αποστολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας από το e-mam.gr  τα μέρη αποδέχονται ότι συνάπτεται η σύμβαση πωλήσεως.

12 Τρόποι πληρωμής και πολιτική Επιστροφών

Στο ηλεκτρονικό Κατάστημα μας,  μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Α) Πληρωμή με μετρητά, με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας, στον υπάλληλο του καταστήματος (αντικαταβολή)

 Β) Online Πληρωμή (Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα)

Κατά την παραγγελία σας μέσω της ιστοσελίδας μας με πιστωτική κάρτα . Η διαδικασία της πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας γίνεται μέσω του ασφαλούς συστήματος συναλλαγών της τράπεζας Eurobank η της Alpha bank ενώ ταυτόχρονα η προσθήκη του ποσού στο πιστωτικό υπόλοιπο του χρήστη γίνετε άμεσα. Στη συνέχεια, δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας και εάν και εφόσον αυτό, πάρει έγκριση, το ποσό πιστώνεται στο πιστωτικό του υπόλοιπο στην εταιρία emam-.gr Στη συνέχεια επιστρέφει στην ιστοσελίδα μας και ειδοποιείται για την έκβαση ή μη της συναλλαγής

Γ) Με paypal(σύντομα διαθέσιμο)

Μπορείτε να πληρώσετε με paypal. Η αγορά σας θα χρεωθεί στην κάρτα η΄το λογαριασμό που θα υποβάλλεται με την παραγγελιά σας. Αν χρησιμοποιήσετε την paypal συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας , όπως αναφέρεται στην πολιτική προστασίας δεδομένων της paypal

13 Πρόσθετες πληροφορίες-επεξηγήσεις

1) Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική?

Η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα είναι απόλυτα ασφαλής. Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας δεν γίνετε απευθείας στην εταιρεία emam.gr αλλά ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας Eurobank η Alpha bank αναλογα την επιλογη σας. Συνεπώς, η εταιρία emam-.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας.

2) Τι είναι το πεδίο cvc/cvv που μας ζητείτε?

Ο κωδικός επαλήθευσης πιστωτικής κάρτας (CVC) είναι ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος κωδικός ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας. Επειδή ο αριθμός αυτός δεν είναι χαραγμένος στην κάρτα, δεν εκτυπώνεται στις αποδείξεις. Αυτό εμποδίζει τη χρήση του κωδικού ασφαλείας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον κομιστή της κάρτας. Οι κάρτες Visa, Mastercard και Diners Club έχουν ένα τριψήφιο κωδικό ο οποίος βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της ταινίας με την υπογραφή στο πίσω μέρος της κάρτας. Οι κάρτες American Express έχουν τετραψήφιο αριθμό ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον αριθμό λογαριασμού στο μπροστινό μέρος της κάρτας. Στην περίπτωση της Visa ονομάζεται “Card Verification Value” (CVV), στην περίπτωση της MasterCard ονομάζεται “Card Validation Code” (CVC)

3) Τι γίνετε εάν γίνει κάποιο λάθος κατά την πληρωμή?

Εάν γίνει κάποιο λάθος στην πληρωμή, εφόσον η συναλλαγή θα εχει καταγραφεί από εμάς, δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματα σας. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, ελέγχεται και δεν υπάρχει περίπτωση μη επιστροφής των χρημάτων.

14 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετηθεί η παραγγελία σας και έχετε πληρώσει το αντίτιμο με πιστωτική κάρτα, τα χρήματα σας επιστρέφονται. Η επιστροφή γίνετε από την εταιρία emam.gr, η οποία και φέρει την μοναδική ευθύνη για την επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται σε αυτή την περίπτωση για την επιστροφή των χρημάτων. Το emam.gr είναι υπεύθυνο για την άμεση μετάδοση της παραγγελιάς στο εστιατόριο το οποίο και είναι υπεύθυνο για την αποδοχή και παράδοση της. Η μη εξυπηρέτηση παραγγελίας συνίσταται στην μη παράδοση της παραγγελίας από το κατάστημα, από διαπίστωση έλλειψης προϊόντος ή αδυναμίας του καταστήματος να εξυπηρετήσει την παραγγελία και συνεπώς στην αδυναμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας και σε καμία περίπτωση δεν εννοείται η μη ικανοποίηση του πελάτη με την παραγγελία εκτός και αν παραβιάζονται οι υγειονομικές διατάξεις,

15 Όροι σύμβασης

Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και έχει την ευθύνη να ενημερώσει αμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιοδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους.

16 Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά:

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ,ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας η δημοσίευση, μετάδοση, ανάρτηση και με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση οποιουδήποτε άσεμνου, ανίερου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, παράνομου πορνογραφικού, ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά (ή να προτρέπει σε) συμπεριφορά που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

17 . Σύνδεσμοι (Hyperlinks)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από την Ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία e-mam.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και του εν γένει περιεχομένου της, συνιστά σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του χρήστη, των όρων χρήσης που ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης.

19 Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικά η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη της Ιστοσελίδας και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των “cookies” όπως περιγράφονται στους όρους της Πολιτικής – Ενημέρωσης Απορρήτου (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη σε αυτή, διέπονται και ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων δηλ. τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» ή GDPR όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, τον οικείο εφαρμοστικό νόμο και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών,όπως ισχύουν σήμερα.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλη έγκυρη), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής ή ερμηνείας των παρόντων όρων, είναι τα Δικαστήρια Μυτιληνης (κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τυχόν δωσιδικίας).

20. Επικοινωνία:

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι o Καρακλάς Δημήτριος.

You're currently offline. Please connect to the internet